REBEL OF WERELDVERBETERAAR
Dit was een afstudeeropdracht waarin ik een reactie gegeven heb op de consumptiemaatschappij van nu. Als wij zo door gaan met consumeren hebben wij in 2030 twee aardbollen nodig om te kunnen leven en dat is uiteraard geen optie.
Omdat dit een veelbesproken onderwerp is heb ik geprobeerd op een andere manier bewustwording te creeren door mensen op onverwachte momenten en manier te confronteren met het huidige consumptie gedrag.Mijn campagne is enkel ontworpen om bewustwording te creeren en mensen zelf te laten beslissen wat zij doen met de informatie waar ze mee geconfronteerd worden.

1  2
3  4  5  6  6